Yankı Dedektiflik Öğrenci İzleme

Anne, baba veya velinin öğrenci çocukta gördükleri davranış bozuklukları, aile bireylerine olan ilgisizliği, derslerindeki başarısızlığı, bunlara neden olan konu ve olayların araştırılması amacıyla anne, baba veya velinin müracaatı halinde istenen araştırma ve izleme yapılır.

Öğrencinin ev dışındaki yaşamı izlenerek okula gidiş ve gelişi, arkadaşlık ettiği kişiler, bu kişilerin güvenirliliği, yaptığı işler, suça bulaşma durumları, alışkanlıkları, öğrencinin bu kişilerden edindiği alışkanlıklar, okuldaki davranışları, başarı ve devamsızlık durumu tespit edilerek anne, baba veya veliye bilgi verilecek.

İzleme süresince, öğrencinin arkadaşlık ettiği veya okul çevresinde tespit ettiğimiz, öğrencilere zarar verebileceğine inandığımız gasp ve hırsızlık suçu işleyenleri ile uyuşturucu madde satıcılarının yakalanması için okul müdürlerine ve emniyet birimlerine bilgi verilecektir